Objectiu

L'objectiu d'aquest bloc, complementari a "La Barcelona oblidada", és enregistrar els elements que més lletjor han atorgat a la ciutat de Barcelona al llarg de la història, amb èmfasi especial en els dels nostres temps,

sábado, 26 de julio de 2014

viernes, 25 de julio de 2014

Rambla de Catalunya

1 i 3

6, 8, 10 i 14

6, 8, 10 i 14 abans de remuntar-se

18 abans de remuntar-se

18

20

60

61

67

68

77

121

129Carrer Aragó

Amb l'ajut inestimable dels "Caçadors de Remuntes"

195
217 i 219
249
 
250
316
339
360

Remuntes

Añadir leyenda
Un dels actes més abjectes perpetrats a la nostra ciutat, especialment a l'Eixample, és conseqüència de la tristament famosa "solución vertical", quan el 1947 el govern autoritzà a canvi de no apujar els lloguers que els propietaris elevessin un o dos pisos a l'estructura de l'edifici. Qui feu servir a discreció aquesta legislació fou Josep Maria de Porcioles, alcalde de Barcelona entre 1957 i 1973, qui amb l'aquiescència dels propietaris, una sèrie d'immobiliàries pròpies o amigues es dedicaren a remuntar edificis, la majoria de les vegades sense cap mena de respecte estilístic i de qualitat dels materials emprats respecte a l'original i, això sí, sempre fent servir la mateixa notaria per escripturar-los o fer contractes de lloguer o compra-venda: la seva.domingo, 20 de julio de 2014

L'objectiu d'aquest bloc, complementari a "La Barcelona oblidada", és enregistrar els elements que més lletjor han atorgat a la ciutat de Barcelona al llarg de la història, amb èmfasi especial en els dels nostres temps,